Arama Pujawa

/Arama Pujawa
Arama Pujawa 2018-02-17T11:10:55+00:00

“යමෙක් සංඝයා උදෙසා සේනාසන පූඡා කරයි ද ඔහු සියල්ල පිදුවා වෙයි…!”

කිංදද සුත්‍රය – ගෞතම බුදුරජාණන් වහන්සේ

මෙල්බර්න් මහමෙව්නාව අනගාරිකා භාවනා අසපුව සඳහා යෝජිත නව පුණ්‍ය භුමිය ගෞතම බුදු සසුනට පූජා කිරීම උදෙසා $ 500,000 පමණ මූලික මුදලක් අවශ්‍ය වී ඇත. ඒ සඳහා ආධාර කරනු කැමති පින්වත් ඔබට, කොටස්  වශයෙන්  භාර ගැනීමෙන් හෝ හැකි අයුරින් දායක විය හැක.
පින්වත් ඔබගේ මුල්‍ය ආධාර පහත ගිණුමට බැර කිරීමෙන් හෝ මෙල්බර්න් මහමෙව්නාව අනගාරිකා භාවනා අසපුවට පැමිණ පරිත්‍යාග කල හැක

Account Details

Account Name: Mahamevnawa Buddhist Nuns’ Centre Ltd
Bank:                  Westpac
Branch Name:  QV Village
BSB:                    033-695
Account No:      582211

උත්තම ආරාම පූජාව උදෙසා දායක වීමෙන් රැස් කරන සියලූ‍ පුණ්‍ය ධර්මයන් පින්වත් ඔබට මේ ගෞතම බුදු සසුනේදීම උතුම්ධර්මාවබෝධය පිණිසම හේතු වේවා !!!

තෙරුවන් සරණයි!

සම්පූර්ණ වී අැති කොටස් ගණන 2%